Ragıp Tüzün Mah İvedik Caddesi No: 202 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

HPV Enfeksiyonu, Rahim Ağzı Kanseri ve Aşısı

HPV Enfeksiyonu, Rahim Ağzı Kanseri ve AşısıHPV enfeksiyonu viral bir hastalık olup görülme sıklığı artmaktadır. Sıklıkla cinsel aktivitenin en fazla olduğı 16-25 yaşlarında görülmekle birlikte her yaşta, hatta çocuklarda bile rastlanabilir. Cinsel alışkanlıklar, çok ve değişik eşlerle beraberlik en önemli risk faktörüdür.

HPV Enfeksiyonundaki Artış Nedenleri:

Cinsel alışkanlıklardaki değişmeler

Ailesi yapısının bozulması

Sigara kullanımındaki artış

Genç yaşlarda doğum kontrol hapı kullanım sıklığının artması

HPV Genotipleri ve Rahim Ağzı Kanseri İlişkisi:

Düşük risk grubu: HPV 6,11,40, 42,43,45,54,61,70,72 ve 81

Muhtemel yüksek risk grubu: HPV 26,53,66

Yüksek risk grubu: HPV ,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68, 73 ve 82

HPV Enfeksiyonunun Görülme Şekilleri:

Klasik genital siğiller: En çok rastlanan şeklidir

Yassı kondilom: Gözle görülmezler, kolposkopik muayene ile tespit edilir

Kerotik papüller: Kuru cilt bölgelerinde, özellikle kasıklarda görülür

Dev kondilomlar: Atipi (Kanser) olasılığı yüksektir

HPV Enfeksiyonunun Geçiş Yolları:

Cinsel yolla geçiş: En önemli geçiş şeklidir

Genital HPV geçirenlerin eşlerinde %60-66 oranında genital HPV lezyonları görülür. Bu şekilde bulaşmada en önemli faktör cinsel eş sayısı ve enfeksiyonun alındığı yaştır.İlk cinsel ilişki yaşının erken olması enfeksiyonun alınmasında ve kanser gelişmesinde en önemli etkendir.Erkekte HPV testi zordur, genellikle bulgu vermez

Ekstra genital geçiş: HPV 16 ve 35 tipleri tırnak aralarında yaşayabilmekte ve cinsel dışı geçişte rol oynamaktadır.Çevresel yüzeyler, kıyafetler, havlu, tuvalet, biopsi aletleri ve eldivenler bulaşmada rol oynayabilir

Vertikal geçiş: Doğum sırasında anneden bebeğe geçiş olup bu enfeksiyonu taşıyan kadınların bebeklerinde %4-87 oranında HPV DNA’sına rastlanmıştır.Bebeklerde ‘’Laringeal Papillomatozis’’ hastalığa sebep olduğu gösterilmiştir.

Gebelik sırasında fetusa geçişi tartışmalıdır.

HPV Enfeksiyonunda Tanı Yöntemleri:

Servikal sitoloji (PAP smear): Genital siğil olanlarda mutlaka yapılmalıdır

HPV DNA testi: Güvenirlilik (?) Pahalı ve zor bir yöntemdir.

HPV Enfeksiyonunda Tedavi :

Altta yatan vajinal enfeksiyonların tedavisi

Diabet araştırılması

Vulvanın kuru tutulması

Modern tedavi seçenekleri

HPV Enfeksiyonundan Korunma Yolları:

Cinsel ilişki yaşının geciktirilmesi

Cinsel eş sayısının az olması

Kondom kullanılması

Sigara içilmemesi,

Erken teşhis için PAP smear taramalarının yapılması

Aşı uygulaması

HPV Aşıları:

Rahim ağzı kanserinin %70’i HPV 16 ve 18 enfeksiyonuna bağlıdır

PAP smear taraması ile erken teşhis ve tedavi ile ölüm oranları azalmıştır

Kuadrivalen HPV aşısı ve Bivalen HPV aşısı bulunmaktadır

Kuadrivalen Aşı:

HPV 6, 11, 16 ve 18 tipleri ile ilişkili hastalıklardan koruma sağlar

9-26 yaşlarındaki kadınlara 0, 2 ve 6 ay doz aralıklarında uygulanır

Koruyuculuğu en az 5 yıl olup, rapel doz gereksinimi ileride gösterilecektir

Bivalen Aşı:

HPV 16 ve 18’e karşı koruma sağlayıp, HPV 31 ve 45’e çapraz koruma sağlamaktadır

Bu aşı ile 0, 1 ve 6 ay doz şeması uygulanmaktadır

Gebelik ve Emzirmede HPV Aşısı:

HPV aşısı gebelik kategorisi B olarak sınıflandırılmıştır

Gebelikte önerilmese de teratojenik bir etki bildirilmemiştir

Emziren kadınlarda HPV aşısı yapılabilir

Bu gibi inaktif aşılar emziren annelerin ve bebeklerinin güvenliğini etkilemez

ÖNERİLER:

Maksimum koruma için aşı, hiç HPV ile karşılaşmadan önce yapılmalıdır

9-26 yaş arası kadınların aşılanması önerilmekte olup ilk aşılama için hedef yaşın 11-12 yaş olması önerilmektedir

Aşılama durumuna bakılmaksızın PAP smear taramalarına devam edilmelidir

HPV aşılarının rahim ağzı kanserlerinin sadece %70’ne ve genital siğillerin %90’nına karşı koruyucu olduğu vurgulanmalıdır

Aşı koruyucu bir araçtır ve kanser taramasının yerini alamaz

Smear taramasında hastalık kadınlarda aşı olabilirler, fakat aşının bu kadınlarda daha az etkin olacağı bilgilendirilmelidir

Önceden HPV ile enfekte kadınlar diğer HPV tiplerine karşı korunarak aşıdan yarar göreceklerdir

Bu gruptada yıllık PAP smear taraması önemlidir

HPV aşısı genital siğil ve kanserlerde tedaviyi amaçlamaz, bu hastalara uygun tedaviler uygulanmalıdır.

Toplumlarda aile yapısının korunması ve güçlü tutulması, özellikle genç kızlarımıza ve tüm bireylere gerekli eğitimin doğru ve etkili bir biçimde yapılması en önemli koruma yöntemi olacaktır.