Lina Kadın Sağlığı
Ragıp Tüzün Mah İvedik Caddesi No: 202 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

Fitoterapi

Fitoterapi, köken olarak Antik Yunanca’daki bitki (fito) ve tedavi (terapi) sözcüklerinin birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Günümüzde farmakolojinin(ilaç bilimi) bir dalı olarak ele alınır. Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelir.

Fitoterapi, bitkilerin içerdiği kimyasal maddeleri kullanarak hastalıkları önleme ve tedavi etmektir. Günümüzde zinde bir yaşam için ve hastalıkların önlenmesinde çok yardımcıdır. Bitkiler aslında sadece hasta olduğumuzda değil hasta olmadan da kullanmamız gereken, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren çok kuvvetli ilaçlardır.

Fitoterapi; Tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarını, alg, mantar ve likenleri, bitkilerin salgıladığı zamk, balzam, reçine gibi eksüdatları, ekstreleri, uçucu yağları, mumlar ve sabit yağları hammadde olarak kullanarak çeşitli formlarda hazırlanan bitkisel preparatlarla sağlığı korumak, hastalıklardan korunmak, hastalıkları iyileştirmek veya tedaviye yardımcı olmaktır.

Fitoterapi; bilimsel temellere bu konuda yapılan araştırmalara, klinik çalışmalara dayanmaktadır.

Fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onay gören bir tedavi yöntemi.  Bu tedavi yöntemi, Avrupa’da özellikle de Almanya’da yerini tamamen sözüm ona modern tıbba bırakmadığı için önemini de kaybetmemiştir.

Doğal tıbbın genelde büyüyen bir hızla insanların tercih ettiği tedavi yöntemi oluşu fitoterapinin günümüzde daha da büyük bir önem taşımasının öncelikli nedenleri arasında yer alıyor. Az gelişmiş ülkelerde yaygınlığı ve ekonomik oluşunun yanı sıra, refah düzeyi yüksek olan ülkelerde modern tıbba alternatif olması ve modern tıbbın birçok konuda sağlık problemlerini çözemeyişi, aksine hastalıkları kronikleştirişi nedeniyle de birçok hasta bilinçli olarak fitoterapiye başvuruyor. Zira Almanya’da modern tıp doktorları (hatta başhekimler bile) kendi hastalıklarının tedavisi için hastalarına verdikleri ilaçları kullanmayıp doğal tıp uzmanlarına geliyor (bir araştırmaya göre doktorların yüzde 80’i kendi hastalığı için, hastasına verdiği ilaçları kullanmadığını vurguluyor). Çağımızda tükettiğimiz birçok besin maddesinin (hormonlu, suni, vs.) ve diğer yaşam koşullarının (örneğin stres) bizde bazı medeniyet hastalıklarına yol açtığı kesin. İnsanlar hızla bu konuda hassaslaşıyorlar ve bilinçlenerek, koruyucu olarak doğal tıbbın en eski yöntemlerinden sayılan fitoterapiye başvuruyorlar.

Fitoterapi Nedir?

fitoterapi nedirŞimdilerde doğal yaşama ve doğal ilaçlarla tedavi yöntemlerine doğru bir akım var. Bu akım da insanları bitkilere doğru yönlendiriyor. Doğada o kadar çok derdin çaresi var ki, önemli olan bu çareleri doğru şekilde ve doğru yerlerde, bilinçli bir biçimde değerlendirebilmek. Her ne kadar ayaklarımız lokman hekimlere alışmış olsa da, bitkisel ilaçların perde arkasında kimyasal ilaçlar için başvurduğumuz eczaneler var.

Fitoterapi” yani bitkilerle tedavi, hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek amacıyla bitkinin etken maddelerden standardize edilmiş değişik formlarının kullanılması ve tedavinin gerçekleştirilmesi bilimidir. Bugünkü modern tıbba öncülük etmiş olan bitkiler her ne kadar 1945 yılından sonra yerini kimyasallara bırakmış olsa da tamamlayıcı tıp olarak her zaman tercih edinilebilecek bir yöntem.

Hangi bitki hangi bölgede yetişir, hangi koşullarda toplanır ve saklanması gerekir? Fitoterapi yönteminde, bunların doğru şekilde uygulanması çok önemli. Karışımları oluştururken pek çok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Bitkiler faydalı olduğu kadar yanlış kullanımlar sonucunda zararlı da olabiliyor. Bitkiler tamamen zararsızdır, her derde devadır diyemeyiz. Her hastalığı her bitki iyi gelmez. Uygun dozda, bilimsel yaklaşımlarla, bilimsel verilere dayanarak uygulanması gerekir. Bir bitki ne kadar faydalı olursa olsun, siz onu uygun bir zamanda toplamadıysanız, uygun koşulda saklamadıysanız o bitkinin bir faydası olmaz.