Ragıp Tüzün Mah İvedik Caddesi No: 202 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) cinsel temasla hastalığı taşıyan bireyden sağlıklı bireye bulaşır. En yaygın bulaşma şekli korunmasız cinsel ilişki olan, genellikle cinsel organlarda akıntı, yara ve/veya siğil gibi belirtiler gösteren ancak sıklıkla hiçbir belirti ve bulgu vermeksizin seyreden bir grup hastalık cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBI) adı altında toplanmaktadır. 

Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık alma tehlikesi artar. Birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunmak, başka eşleri de olan kişilerle cinsel ilişkide bulunmak tehlikelidir.

Doğumda anneden bulaşarak yeni doğanda enfeksiyona neden olabilirler. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan mikroorganizmalar kan, sperm ve vajinal sıvılarla taşınabilmektedir. Sağlıklı görünen bireyler bu tür hastalıkları taşıyabilmekte ve diğer bireylere cinsel temas sırasında bulaştırılabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğunda erken dönemde belirti gözlenmediğinden hastalık fark edilememektedir.

Erken tanı ve tedavi için yılda en az bir kere mutlaka jinekolojik muayene olunması önerilir. Kliniğimizde detaylı muayene teşhis ve tedavileri uygulamaktadır.